Mere og bedre uddannelse til flere

Skills i Aalborg 2017

Stadig flere vælger at sætte deres børn i privatskole. Det er ikke en god udvikling for Bornholm, hvor en meget stor udfordring er, at vi har ganske få børn. Jo flere skoler, vi fordeler børnene på, jo sværere bliver det skabe stærke læringsmiljøer på skolerne.

Bæredygtig Ø

Bornholm er kommet langt, og er på flere områder foran resten af Danmark. Vi skal frem til, at vi kan aflevere en ø til vores børn med et bedre miljø og naturgrundlag end det, vi modtog fra vores forældre. Miljøindsatsen skal gennemføres i fællesskab mellem borgere, politikere og erhvervslivet

Arbejdspladser og erhvervsudvikling

Værktøj og håndværk

Bornholm har i dag en arbejdsløshed på landsgennemsnittet. Det er en fantastisk udvikling fra 2004, hvor den var næsten det dobbelte af landsgennemsnittet med godt 11%. Den udvikling skal fastholdes.