Mere og bedre uddannelse til flere

Skills i Aalborg 2017
Stadig flere vælger at sætte deres børn i privatskole. Det er ikke en god udvikling for Bornholm, hvor en meget stor udfordring er, at vi har ganske få børn. Jo flere skoler, vi fordeler børnene på, jo sværere bliver det skabe stærke læringsmiljøer på skolerne.