Skills i Aalborg 2017

Styrkelse af folkeskolen

Kommunen har ansvaret for folkeskolerne og dermed ansvaret for, at ressourcerne per elev er i den laveste tredjedel set i forhold til resten af landet. Det bør vi ændre. Jeg var meget aktiv i formuleringen af folkeskolereformen (ikke i OK 13). Det er en god reform, og vi bør bakke op omkring implementering af reformen, blandt andet åbning af skolerne mod alle dele af deres omverden. Stadig flere vælger at sætte deres børn i privatskole. Det er ikke en god udvikling for Bornholm, hvor en meget stor udfordring er, at vi har ganske få børn. Jo flere skoler, vi fordeler børnene på, jo sværere bliver det skabe stærke læringsmiljøer på skolerne. Vi skal gøre folkeskolen til et så stærkt alternativ til privatskolerne, at denne udvikling vendes.

Ungdomsuddannelse til alle

Alle har potentiale til videre uddannelse efter folkeskolen. Men nogle skal kæmpe hårdere end andre for at bringe dette potentiale til udfoldelse. Vi har som kommune ansvar for, at ingen får lov til at gå ubemærket i hundene uden at komme videre efter folkeskolen. Det ansvar skal vi løfte med alle de midler, der står til rådighed. Campus Bornholm er på vej ind i et fantastisk nybyggeri. Vi skal som kommune medvirke til at indflytningen og den videre udvikling af Campus Bornholm bliver en succes. Jeg har været meget engageret i etablering og at finde mulighed for finansiering af Campus Bornholm og dette engagement vil jeg fortsætte.

Videregående uddannelser på Bornholm

Vi har en fin vifte af videregående uddannelser på Bornholm. Man kan studere til sygeplejerske, lærer, pædagog, socialrådgiver, maskinmester m.fl. Det skal vi bakke op om som kommune og hjælpe med til, at der kommer flere uddannelsesmuligheder til øen.

0 Kommentarer
feb 8, 2016 af
Lars Goldschmidt