Værktøj og håndværk

Bornholm har i dag en arbejdsløshed på landsgennemsnittet. Det er en fantastisk udvikling fra 2004, hvor den var næsten det dobbelte af landsgennemsnittet med godt 11%. Den udvikling skal fastholdes.

Derfor skal vi som kommunalpolitikere være med til at skabe gode rammer for øens virksomheder. Der er mange strenge at spille på. Rettidig planlægning, effektiv sagsbehandling, rimelige priser i forsyningsvirksomhederne, tilsyn og rådgivning baseret på dialog. Alt sammen uden at give køb på at virksomhederne selvfølgelig skal overholde lovens ånd og bogstav.

Jeg har omfattende erfaring med udvikling af effektiv og imødekommende forvaltning, og jeg er på denne baggrund helt sikker på, at vi kan komme længere, end vi er i dag.

0 Kommentarer
feb 8, 2016 af
Lars Goldschmidt