Danmark er kommet langt siden jeg begyndte at beskæftige mig med miljø- og energipolitik i starten af halvfjerdserne. Det er rigtig godt - menVi skal meget, meget længere, for vi er stadig langt fra en bæredygtig udvikling såvel globalt som lokalt. Bornholm er kommet langt, og er på flere områder foran resten af Danmark og verden. Bornholm skal meget længere. Vi skal frem til, at vi kan aflevere en ø til vores børn med et bedre miljø og naturgrundlag end det, vi modtog fra vores forældre. Miljøindsatsen skal gennemføres i fællesskab mellem borgere, politikere og erhvervslivet, således at den kan medvirke til, at det fortsat er attraktivt at leve og drive virksomhed på Bornholm.

Kommunalbestyrelsens målsætning om at Bornholm skal være CO2 neutral i 2025 skal fastholdes. Det kræver, at kommunalbestyrelsen allerede nu beslutter, hvor de energianlæg - vindmøller og solcelleparker, der er en forudsætning for at nå målet om CO2 neutralitet, skal placeres.

Bornholm har stærke udviklingsprojekter

Bæredygtig omstilling kræver teknologiudvikling. Vi kan komme langt i retning af bæredygtighed med de teknologier, der er tilgængelige i dag. Men skal vi nå målet, så skal vi langt videre med udvikling af nye teknologier og strategier for hvordan, teknologierne kan indgå vores dagligdag på en praktisk og økonomisk tilgængelig måde. Bornholm er allerede i dag med i en række udviklingsprojekter på dette område, og jeg vil arbejde aktivt for i min rolle som bestyrelsesformand for Bornholms Energi og Forsyning A/S at få tiltrukket flere af denne type projekter til Bornholm.

Landbruget skal bidrage til Bright Green Island

Bornholm har et stærkt og dygtigt landbrugserhverv. Det har stor betydning for miljøet hvordan de driver deres bedrifter. Derfor er det afgørende, at landbruget er en aktiv medspiller  i udviklingen af et bæredygtigt Bornholm. Vi skal have meget mere økologi, og vi skal have fokus på at det konventionelle landbrug er i front med hensyn til at reducere sin miljøbelastning.

Bornholms Landbrug skal have gode rammer for at udvikle sig under forudsætning af, at de vil ligge i front med hensyn til:

  • fødevarekvalitet

  • at reducere deres miljøbelastning

  • at fremme dyrevelfærd

  • at understøtte biologisk mangfoldighed og andre naturværdier

0 Kommentarer
feb 8, 2016 af
Lars Goldschmidt