Mere og bedre uddannelse til flere

Skills i Aalborg 2017
Stadig flere vælger at sætte deres børn i privatskole. Det er ikke en god udvikling for Bornholm, hvor en meget stor udfordring er, at vi har ganske få børn. Jo flere skoler, vi fordeler børnene på, jo sværere bliver det skabe stærke læringsmiljøer på skolerne.

Arbejdspladser og erhvervsudvikling

Værktøj og håndværk
Bornholm har i dag en arbejdsløshed på landsgennemsnittet. Det er en fantastisk udvikling fra 2004, hvor den var næsten det dobbelte af landsgennemsnittet med godt 11%. Den udvikling skal fastholdes.