Valget handler også om dyrevelfærd

På spørgsmål om hans syn på dyrevelfærd i forbindelse med landbrugets produktionsformer udtrykker repræsentanten for Venstre Carsten Scheibye på et vælgermøde i Åkirkeby den 6. november at ”Danmark har verdens bedste landmænd, og dyrevelfærd håndteres fra Christiansborg. Det er ikke godt nok i lyset af, hvordan mange af de dyr, vi spiser, behandles under opvækst og transport. Det er specielt ikke godt nok, når vi som lokalpolitikere har mulighed for at påvirke deres vilkår. Tal fra dyrenes beskyttelse viser, at på landsplan får 97 % af alle smågrise klippet eller brændt et stykke af deres hale, selvom rutinemæssig halekupering er ulovlig. At over 15.000.000 små hangrise bliver kastreret uden bedøvelse hvert år. Det er mere end 40.000 grise om dagen. Ingen skal bilde mig ind, at det ikke gør ondt på dyrene. På Bornholm har vi den ekstra udfordring at de fleste kreaturer og en mindre del af svinene skal transporteres længe og langt før de bliver slagtede. Transporter der i tid og belastning ligger over det der anbefales af dyrenes beskyttelse. Jeg ved at der er mange landmænd der gør et stort stykke arbejde for at give dyrene gode vilkår. Og jeg har stor respekt for de indsatser der har ført til, at vi stadig har et svineslagteri på Bornholm, og at Hallegaard nu har et slagtehus. Men det er vigtigt at vi som kommunalpolitikere tager et medansvar for, at vilkårene for de dyr, der opdrættes på Bornholm, bliver bedre. Det kan vi gøre ved at have fokus på:

Dyrevelfærd i de offentlige indkøb.

Udbredelse af økologi på kommunens egne arealer og i landbruget

Opfølgning på kontrollen med at svinebedrifterne overholder reglerne for håndtering af smågrise.

Mulighederne for slagtning af Bornholmsk opdrættede dyr på Bornholm.

Det vil jeg arbejde for i kommunalbestyrelsen