Forbløffende få kandidater interesserer sig for dyrs vilkår
Bornholm er en dyrerig ø. Vi har et righoldigt vildt dyreliv, rigtig mange produktionsdyr i landbruget og mange større og mindre kæledyr. Bornholmerne har mange dyr omkring sig, og rigtig mange er glade for dyr. Alligevel er dyrenes vilkår meget lidt i fokus i valgkampen. Er det fordi alt er godt? Nej. Biodiversiteten er stærkt presset. Blandt andet fordi 35.000 hektar drives i kemisk pressede monokulturer, og der er få åbne arealer, der understøtter større artsrigdom af dyr og planter. Dyrevelfærden i specielt i den industrialiserede svineproduktion kunne være meget bedre selv i de bedrifter, der overholder lovgivningen. Og Vilkårene for de forladte eller forvildede kæledyr er overladt til ildsjæle, der mange steder gør en stor indsats men ikke overalt. Har det noget med kommunalvalget at gøre? Ja fordi kommunen er en vigtig aktør på alle tre områder. Kommunen er naturforvalter blandt andet som planmyndighed, der bestemmer hvad de forskellige arealer må bruges til. Kommunen er en stor indkøber af landbrugets produkter og kan i sit indkøb og øvrige samspil med landbruget have fokus på dyrevelfærd. Og kommunen kan støtte de frivillige i civilsamfundet, der tager sig af de udsatte kæledyr. De fleste af de opstillede partier bekender sig til, at Bornholm skal være en bright green island. For mig forudsætter troværdigheden af en sådan strategi, at vi også har fokus på vilkårene for øens dyr. En økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig udvikling gør velfærd mulig for både dyr og mennesker.