Mere vejledning kan ikke stoppe sivningen fra erhvervsuddannelserne De stadig flere unge, der vælger en gymnasial uddannelse, vælger ikke forkert. Det er en sandhed, som alle os, der gerne så, at flere valgte en erhvervsfaglig uddannelse, bør se i øjnene. For langt størstedelen af de unge, der vælger en gymnasial uddannelse, bliver det indgangen til en god uddannelse og et godt liv. For dem er en gymnasial uddannelse ikke et forkert valg, som større mængder vejledning kan lave om på. At de også kunne få et rigtigt godt liv med en erhvervsfaglig uddannelse er sandt, men ikke vigtigt for den unge. At Samfundet har brug for arbejdskraft med andre kvalifikationer, er ikke vigtigt for dem, for hvem ser sig selv som ”arbejdskraft”? Erhvervsskolerne og grundskolerne skal gøre hvad de kan for, at de unge kan se de kvaliteter, som erhvervsuddannelserne har, det er klart. Men det kan kun virke i forhold til dem, hvor erhvervsuddannelsen ikke bare er et godt valg, men er et tydeligt bedre valg end gymnasiet. Det tror jeg er meget færre, end samfundet har brug for. Hvis det problem skal løses, må vi enten sørge for, at de erhvervsfaglige kompetencer erhverves efter gymnasiet eller lave gymnasiet så meget om, at det også indeholder erhvervsfaglige elementer. Det kan så blive starten på udvikling af næste generation ungdomsuddannelser.