Det skal Bornholm blive ved med at være
På grund af øens fantastiske natur flyttede jeg sammen med min kone til Sandkås i 2007. Naturværdierne var ikke den eneste grund men en meget vigtig grund. Vi har siden da bestræbt os på at udvikle vores store have, så der bliver plads til mangfoldig og smuk natur. Det ligger mig således stærkt på sinde at være med til at bevare og udvikle den fantastiske natur, vi har på øen. Vi blandt andet skal beskytte vores drikkevand, forhindre forringelse af beskyttelsen af kystzonerne, bidrage til at beskytte og forøge biodiversiteten specielt i det åbne land, hvor den er mest truet. Ja listen er lang, men hvert enkelt tema i naturbeskyttelsen er vigtigt. Vi er samtidig nødt til at udvikle den måde vi bruger naturen på. Vi skal fortsat have et stærkt landbrug, men landbruget må være med til at reducere det voldsomme pres, som den omfattende brug af roundup og anden kemi lægger på biodiversiteten. Vi skal give turister mountainbikere og ekstremsportdyrkere adgang til naturen på måder, der ikke reducerer naturværdierne. Vi skal producere energi i naturen i fra halm, flis, vind og sol. Det skal vi gøre, så det belaster natur og mennesker mindst muligt. At sige nej til energiproduktion eller overlade det til andre peger ikke frem mod reel bæredygtighed. Jeg vil have beskyttelse af naturen med som en vigtig prioritet i alle beslutninger, hvis I vælger mig til kommunalbestyrelsen den 21. november